Prezeraním internetovej stránky SKI MLYNKY súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby SKI MLYNKY. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. SKI MLYNKY zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

SKI MLYNKY si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve SKI MLYNKY alebo tretích strán zmluvne viazaných so SKI MLYNKY. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom SKI MLYNKY.

Všetky osobné údaje získava SKI MLYNKY od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.