Horská záchranná služba

Tel. čísla pre volanie v tiesni:
18 300
Tiesňové volanie
053 / 42 97 902, 0903 624 092

Na území SR podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté - deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

GENERALI
online           https://www.generali.sk/sirael/online_cpzh/online_cpzh.project3.jsp#0
telefonicky 0850/111 116, 0906/616 883
od 0,70 €/1 deň
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa
pobočka http://www.allianzsp.sk/poistenie-do-hor
online      https://online.allianzsp.sk/poistenie-do-hor/
sms           Zašlite prázdnu SMS na číslo 6611 a postup poistenia dostanete priamo do mobilu. Za odchádzajúce ani prichádzajúce SMS správy neplatíte.


od 0,66 €/1 deň